Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Bùi Văn Bồng1: Căn bệnh sợ “chính trị” của người Việt

Chính trị luôn gắn liền với cuộc sống: Cơm áo, gạo tiền, công ăn việc làm, chính sách, chế độ bảo hiểm XH, quyền được bảo đảm tính mạng, được đối xử công bàng trước pháp luật, quyền được lập hội, đươc tố tham nhũng, được bầu lên lãnh đạo.... Nhưng vì hơn 40 năm bị ĐCSVN sỏ mũi, bưng bít và lừa cái gì cũng "để Đảng lo", nên người dân VN cứ bị tước dần quyền được coi trọng, được sống như một con người bình đẳng. Họ sợ nói động đến chính trị như sợ tà, mà không biết rằng tự mình đang làm minh trở thành ngu si, thụt lùi và ích kỷ khi chỉ suốt ngày khoe quần áo, nhậu nhẹt và gia đình mình. Chỉ khi nào có việc gì động tới bản thân, họ mới than vãn này khác một cách ngớ ngẩn, để tự biến thành trò cười cho thiên hạ.Bùi Văn Bồng1: Căn bệnh sợ “chính trị” của người Việt: Ngày xưa các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh vẫn hay than vãn về sự vô tâm của dân mình . Ngày nay nhiều người vẫn hay tỏ vẻ thương hại ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét