Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

TỄU - BLOG: TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG MÀ CHƠI THẾ NÀY THÌ ĐỂU QUÁ!

TỄU - BLOG: TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG MÀ CHƠI THẾ NÀY THÌ ĐỂU QUÁ!: Bà Ngô Thị Đức, Vợ liệt sĩ, 47 năm tuổi Đảng Tóm tắt sự việc: Năm 2009, Thủ tướng CP có văn bản số 1161/TTg-KTN do Phó Thủ tướng Hoàng T...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét