Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

“KIÊN ĐỊNH”

Hình minh họa lấy trên Internet

Chính thể mắc bệnh ung thư
Nhưng sợ người biết, dối lừa “khoẻ re”
Nội tạng đã nát bét nhè
Cố gắng chống đỡ, chắn che vì tiền
Sợ dân biết, ghế chẳng nguyên
Sợ bị truất phế, hết quyền độc tôn
Nên gắng trấn áp, bịt mồm
Những ai dám nói, cấm luôn người tài
Cấm cả bác sĩ trong ngoài
Sắn tay muốn cứu tương lai nước nhà
Chính thể vỗ ngực “chỉ ta”
Ung thư tự chữa, đưa ma chính mình.


TSB 08.12.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét