Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Xã hội chủ nghĩa

TSB vô tình đọc được bài ai đó phiên âm bốn từ XHCN hay hay nên xin chấp bút nối chơi. Mời các bạn tham gia.

XHCN: Xã hội chủ nghĩa
Ai phịa mà hay
XHCN: Xếp hàng cả ngày
XHCN: “Xin” hãy "cho" nhé
XHCN: Xực hoài chẳng nể
XHCN: Xù hết chủ nợ
XHCN: Xét hỏi có nghề
XHCN: Xục hầm chớ ngán
XHCN: Xin “hào” chẳng ngại
XHCN: Xâm hại chẳng nương
XHCN: “Xáo hàng” (buôn), chuồn ngược
XHCN: Xâm hại con người
XHCN: Xấu hơn chó ngựa
XHCN: Xuống hạng chi nữa?
XHCN: Xơi hết của nhau
XHCN: Xin “hương” (lộc) cùng nhào
XHCN: Xuất hàng con “nỡm” (điếm)
XHCN: Xếp hàng chết ngộp
XHCN: Xin hết chốn người
XHCN: Xưng hùng chẳng ngơi
XHCN: Xáo hoài chữ nghĩa
XHCN: Xin hãy cướp ngay
XHCN: Xạo hẹn chỉ ngày
XHCN: “Xin” hành chẳng ngán
XHCN: Xui họ câm nín
XHCN: Xã hội chém người
XHCN: Xóa hết cội nguồn
XHCN: Xạo hoài chẳng ngượng
XHCN: Xã hội chuyên “nứng”
XHCN: Xưng hấp chó ngao
XHCN: Xã hội chỉ ngạo
XHCN: Xài hoài của nước
XHCN: Xưng hùng chửi ngược
XHCN: Xạo hòng chiếm nhanh
XHCN: Xã hội chìa nanh
XHCN: Xin hành cho nốt
XHCN: Xã hội chết ngốt
XHCN: Xui hẻo chỉ nông
XHCN: Xin hòng cứu nạn
XHCN: Xâm hại chẳng ngán
XHCN: Xấu hổ còn ngang
XHCN: Xin hàng cả nước
XHCN: Xét hỏi chết ngay
XHCN: Xáo hoài câu nịnh
......

Tiếng Sóng Biển 26.02.2016


1 nhận xét: