Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

Hãy để cho dân quyền lựa chọn

Đám ngu nỏ miệng chửi càn
Bợ đít Trung Cộng nên càng điên hơn
Cờ đỏ Phúc Kiến mồ chôn
Truyền thống dân tộc, làm con Cận Bình
Hàng triệu người phải hy sinh
Lấy máu thắm để gắn tình anh em
Với bọn Trung Quốc bá quyền
Dâng hết đất mẹ và miền Hoàng Sa
Để mặc cho lũ gian tà
Đục khoét Đất nước, Trường Sa bán dần
Chễm chệ đảng ngồi đầu dân
Thả cho một lũ nịnh thần sủa điên

Mầu vàng truyền thống tổ tiên
Da vàng, máu đỏ ba miền như nhau
Vì Tổ quốc cùng hô câu
Chống quân xâm lược chó Tầu, Việt gian
Tham nhũng quyết phải đập tan
Đòi lại quyền lợi Dân oan khắp miền
Dẹp sạch đi lũ cuồng điên
Côn đồ bán nước, tiếm quyền hại dân
Công bằng thịnh trị góp phần
Tôn trọng giá trị Chân Nhân mỗi người

Quyền tự quyết thuộc dân thôi
Chọn mầu biểu tượng xây đời ấm no
Chẳng vàng hay đỏ đôi co
Cùng dòng máu Việt, cùng phò nước Nam
Nắm tay nhau quyết đập tan
Độc tài toàn trị làm càn bấy nay
Trả lại đất cho dân cầy
Toàn vẹn lãnh thổ, dựng xây thái bình

 


TSB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét