Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

KIẾP BÒ


Tập võ để đàn áp dân?
Thương thay cái lũ ngu đần "động cơ"
Giỏi thì đánh bọn đầu bò
Hại dân, bán nước theo phò giặc Trung
Nếu còn chút máu yêng hùng
Ra giữ biển đảo, bắn tung xác Tầu
Vung chân mà đá dân đau
Có ngày mất dái vợ sau hết nhờ
Khôn hồn thì hãy nhớ cho
Tung đòn, đòn phản ra tro lúc nào
Huênh hoang cậy võ nghệ cao
Nếu hại dân, nước cũng vào hạng ngu
Có mắt mà cũng như mù
Có não mà ngắn bạn, thù chẳng phân
Quay súng chĩa ngực nhân dân
Lịch sử phỉ nhổ là quân khốn, hèn
Dẫu được kẻ nào đó khen
Chỉ là lợi dụng “Tốt” quèn đó thôi
Thí xác bảo vệ chỗ ngồi
Cho quan tham nhũng, hỡi ôi kiếp “bò”

TSB 16.04.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét