Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Đảng đã cúi đầu

Họ cố tình cho các cháu cầm cờ TQ có 6 sao để chào đón Tâp cận Bình

Nhắm mắt theo "đại cục"
Nên Đảng mới cúi đầu
Tướng Thanh to họng nói
"Anh em xích mích nhau"
Cớ đâu cần Mỹ giúp?
Bởi chúng tôi theo Tầu!
Mặc kệ tương lai thảm
Cháu con phải cúi đầu
Đành làm thân trâu ngựa
Đảng ảnh hưởng gì đâu?
Cứ xum ve xoắn xít
Dẫu dân ứa lệ đau
Cốt sao tiền đầy túi
Cán bộ Đảng chia nhau.
“Đại cục” trung thành giữ
Mặc nước Việt khổ đau
Đảng tham quyền thâu tóm  
Nhấn dân chìm thật sâu
Ai người dám ta thán
Tống vào tù cho mau
Dọn đường cho Trung Quốc
Cướp đất Việt ngày sau
Dám làm điều Quốc nhục
Bản chất của bầy sâu
Chung tay diệt sạch chúng
Can đảm ngẩng cao đầu!


TSB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét