Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Hèn!

Sau khi đọc bài Hèn của thiếu tướng Phm Chuyên - nguyên giám đốc công an HN, thấy ông nói về nhiều kiểu cách hèn, trong đó có cả những người hèn vì nghèo, thấp cổ bé họng nên không dám nói. TSB xin theo ông một đoạn thơ này cho hoàn chỉnh.

 Tủi phận một kiếp nghèo hèn
Còn hơn một lũ cửa quyền tham lam
Hèn mạt nịnh hót điếm đàng
Quan trên - liếm gót, thấy sang - gập người
Hèn cung phụng kẻ ăn chơi *
Hèn ngậm miệng, để kiếm lời - tởm ghê!
Hèn gục mặt dối lời thề*
Hèn vì cơm áo - đáng chê trách rồi
Hèn hạ lừa gạt câu lời
Tráo trở, lật mặt - kẻ trời không dung!
Hèn bất nhân - trị thẳng thừng!
Dối dân, lừa nước sau lưng bán trời
Bán Tổ quốc, bán biển khơi
Bán luôn máu thịt con người nước Nam
Kẻ hèn ấy, khỏi mạn đàm!
Trời chu đất diệt loại quan tham Hèn!!!

TSB

*Lắm kẻ hèn, chỉ vì cầu danh lợi mà lừa các cháu nhỏ dâng cho lũ quan dâm đãng

*Lại có kẻ hèn mạt đổi trắng thay đen, chỉ vì sợ mất chức mà dối trá, lật lọng thề bồi những việc không có, để nhằm vu oan cho người khác, chạy tội cho quan thầy.

2 nhận xét: