Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Dậy mà đi!„Dậy mà đi, hỡi đồng bào ơi!“….
Đòi Dân chủ, cho muôn đời con cháu!
Xuống đường đấu tranh, chống quân hung bạo!
Chống giặc xâm lăng, tráo trở thay lời!
Chống quan tham nhũng phá hoại khắp nơi!
Chống đám bất nhân hám lời, hại nước!
Cùng sát vai, hết mình vì Tổ Quốc
Vì tương lai, mộng ước được hòa bình!
Dậy mà đi, ta chẳng ngại hy sinh
Vì Dân tộc, biểu tình đòi chân lý!
Tự do làm Người, chống “độc tài trị”
Đòi lại đất đai, thỏa ý dân lành!
Trả lại cho đời khát vọng tuổi xanh!
Trả lại Dân, quyền điều hành đất nước!


Tiếng Sóng Biển

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét