Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

KIỂU “PHẠT TỘI” CỦA ĐẢNG


“Kỷ luật” chỉ là trò hề
Bịp dân, thỏa sức  thu về vinh hoa
Tranh thủ cướp đất, phá nhà
Hại dân, bán nước, đổi ra đô, vàng
“Cảnh cáo”, “cách chức” xưa mang
Còn ghế hiện tại, vẫng ngang nhiên ngồi
Đòn gió để phủi bụi thôi
Phang thật, sụp hết, Đảng ngồi vào đâu?
Muốn triệt rắn độc, đánh đầu
Cho chúng chết hẳn, họa sau tiệt liền
Loại hết cả lũ tham tiền
Từ quan chí tướng phải nghiền tan thây
Thì dân Việt mới có ngày
Ngẩng đầu kiêu hãnh chặn tay bọn Tầu.
TSB


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét