Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

KHÔNG THỂ CAM PHẬN


Cùng được cha mẹ sinh ra
Cùng trong một nước, cùng là người thôi
Cớ sao họ được quyền ngồi
Trong phòng máy lạnh, để rồi vô luân?
Cướp sạch quyền, cướp đất dân?
Cướp luôn lợi lộc, dành phần chia nhau
Chỉ riêng quan chức cực giầu
Nông dân đói khổ, thân trâu kéo cầy
Bị họ bóc lột trắng tay
Bị đánh, bị bắt giam đầy nhà lao
Đảng kể công họ ngày nào
Dẫn dắt dân tộc, tự hào thắng to....


Cưỡi đầu dân, bắt “xin, cho”
Khinh “dân trí thấp” dở trò dối gian
Mượn cớ thu đất tràn lan
Lươn lẹo cắt xén đất vàng chia nhau
Bày mưu cướp trước, bắt sau
Tống giam, khởi tố gìm đầu người ngay
Buộc dân sợ, phải bó tay
Để cho chúng cướp, lâu nay quen rồi
Tham nhũng trên khắp mọi nơi
Ai chống lại chúng, thì đời phải tan
Vì tiền chúng quá dã man
Vì lợi hùng hổ lại càng khốn hơn
Sẵn sàng làm hại nước non
Mặc cho dân chúng chết mòn vì ai?
Thù dân, thân với giặc ngoài
Bán cho chúng hết, trượt dài hố sâu


Vùng lên đòi quyền như nhau
Ai làm cán bộ, dân bầu mới lên
Nếu tham nhũng, lại lạm quyền
Dân tước chức vị, sẽ yên nước nhà
Tổ quốc là của chúng ta!
Không cho đảng phái nào chà đạp dân.


TSB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét