Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

NẾU


Nếu ta có quyền
Sẽ truyển đi thông điệp
Sống vì dân và chết cũng vì dân
Vì sự tốt đẹp, xin nguyện dấn thân
Vì Tổ quốc, chẳng ngại ngần dâng hiến

Nếu ta có phép
Xin một lần hô biến
Cho Việt Nam thăng tiến mãi không ngừng
Dân tộc mình đoàn kết thoát khỏi Trung
Ngẩng cao đầu, chí anh hùng bừng sáng

Nếu ta có tiền
Dựng đất nước như mặt trời tỏa rạng
Không chỉ nhà cao, bến cảng như mơ
Nhân dân ấm no, hạnh phúc mong chờ
Tình nhân ái dệt vần thơ bất tử

Nếu ta lãnh đạo
Sẽ không thể dung thứ
Bắt quan tham phải vào tù mục xương
Kẻ nào độc ác, tàn bạo, nhiễu nhương
Phải lao động, làm đường hầu dân chúng
Ăn cắp, cướp giật, nghiện hút, gái hỏng
Vào trại ba năm chịu đựng nhọc nhằn
Lao động công ích, tự làm mà ăn
Buộc học nghề để khi cần kiếm sống

Nếu là cán bộ
Ta không thể hư hỏng
Cần mẫn phục vụ, việc chóng hoàn thành
Mọi kiện cáo ta sẽ giải quyết nhanh
Hợp tình, lý sẽ dành dân ưu ái
Lịch sự, hòa nhã phân tích lẽ phải
Lắng nghe dân, cho thoải mái tỏ bầy

Làm người dân
Ta sẽ gắng chung tay
Đoàn kết lại dựng ngày mai tươi sáng
Sống có trách nhiệm, hết mình xứng đáng
Là con dân Việt, mà chẳng yếu hèn
Làm việc tận tâm, không tỵ, không ghen

Vì Tổ quốc, tập thói quen cống hiến.

KHÔNG THỂ CAM PHẬN


Cùng được cha mẹ sinh ra
Cùng trong một nước, cùng là người thôi
Cớ sao họ được quyền ngồi
Trong phòng máy lạnh, để rồi vô luân?
Cướp sạch quyền, cướp đất dân?
Cướp luôn lợi lộc, dành phần chia nhau
Chỉ riêng quan chức cực giầu
Nông dân đói khổ, thân trâu kéo cầy
Bị họ bóc lột trắng tay
Bị đánh, bị bắt giam đầy nhà lao
Đảng kể công họ ngày nào
Dẫn dắt dân tộc, tự hào thắng to....


Cưỡi đầu dân, bắt “xin, cho”
Khinh “dân trí thấp” dở trò dối gian
Mượn cớ thu đất tràn lan
Lươn lẹo cắt xén đất vàng chia nhau
Bày mưu cướp trước, bắt sau
Tống giam, khởi tố gìm đầu người ngay
Buộc dân sợ, phải bó tay
Để cho chúng cướp, lâu nay quen rồi
Tham nhũng trên khắp mọi nơi
Ai chống lại chúng, thì đời phải tan
Vì tiền chúng quá dã man
Vì lợi hùng hổ lại càng khốn hơn
Sẵn sàng làm hại nước non
Mặc cho dân chúng chết mòn vì ai?
Thù dân, thân với giặc ngoài
Bán cho chúng hết, trượt dài hố sâu


Vùng lên đòi quyền như nhau
Ai làm cán bộ, dân bầu mới lên
Nếu tham nhũng, lại lạm quyền
Dân tước chức vị, sẽ yên nước nhà
Tổ quốc là của chúng ta!
Không cho đảng phái nào chà đạp dân.


TSB

KIỂU “PHẠT TỘI” CỦA ĐẢNG


“Kỷ luật” chỉ là trò hề
Bịp dân, thỏa sức  thu về vinh hoa
Tranh thủ cướp đất, phá nhà
Hại dân, bán nước, đổi ra đô, vàng
“Cảnh cáo”, “cách chức” xưa mang
Còn ghế hiện tại, vẫng ngang nhiên ngồi
Đòn gió để phủi bụi thôi
Phang thật, sụp hết, Đảng ngồi vào đâu?
Muốn triệt rắn độc, đánh đầu
Cho chúng chết hẳn, họa sau tiệt liền
Loại hết cả lũ tham tiền
Từ quan chí tướng phải nghiền tan thây
Thì dân Việt mới có ngày
Ngẩng đầu kiêu hãnh chặn tay bọn Tầu.
TSB