Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

AI TRÁO TRỞ VỚI DÂN?

Bildergebnis für hình ảnh dân đồng tâm rào làng

Nói lời không giữ lấy lời
Để chuyện thất hứa xảy rồi trách ai?
Đã bao năm, dân kiện hoài
Làm lơ không xử, kéo dài bấy lâu
Kẻ chiếm đất, quan đứng đầu
Nhập nhằng “quân đội” làm giầu bán, chia
Bây giờ muốn trao Viettel
Kinh doanh đất ruộng, kéo về dọa dân
Sai mục đích, còn đem quân
Lừa để đánh, bắt giành phần lợi to
Tưởng dân ngu, mới không ngờ
Rào làng, chặn lối nhốt cho mấy ngày
Dân nào có muốn ra tay?
Bởi quan tham quá, ăn dầy mới nên
Lỗi cũng tại nhà cầm quyền
Không chịu minh bạch lại quen xử càn
Thích dùng bạo lực dã man
Chặn dân đánh đập lan tràn khắp nơi
Từ Nam chí Bắc... gầm trời
Tiếng khóc ai oán, máu rơi đầy đồng
Cuộc chiến giữ đất ai mong?
Ai gây căng thẳng chất chồng tháng năm?
Ai bắt dân chúng phải câm?
Chỉ làm trâu ngựa âm thầm phận nô?
Ai dựng “dự án” vẽ trò
Cướp đất nông nghiệp bán cho bọn Tầu?
Hay là dấm dúi chia nhau
Trao cho doanh nghiệp “sân sau” kiếm tiền?
Mặc dân khốn khổ triền miên
Mất đất, rừng, biển, mất quyền chống tham
Mất nguồn sống, mất việc làm
Mất nơi cư trú, mãi cam chịu hoài
Con cái chẳng có tương lai
Cuộc đời tăm tối lấy ai thương giùm?

Bildergebnis für hình ảnh dân đồng tâm bắt nhốt lính

Dân đành vùng dậy ĐỒNG TÂM
Một phen quyết tử, tay cầm chắc tay
Đòi cho được quyền đủ đầy
Buộc chính quyền phải thả ngay dân lành
Buộc cam kết giải quyết nhanh
Không được truy tố người đành bắt quân
Phải hiểu được tấm lòng dân
Chỉ đòi công lý, đâu cần chống ai?
Nếu không tham nhũng, nịnh ngoài
Theo Trung, hại nước, làm sai thế này
Thì dân đâu có thẳng tay
Đâu phải đoàn kết dân cầy đứng lên?
Họ chỉ chống lại cường quyền
Miếng cơm manh áo giữ nguyên thủa nào.


TSB 05.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét