Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

AI LÀ GIẶC?


Chính quyền bịt chuyện Formosa
Xả độc hại dân, khổ mọi nhà
Biển chết, nên thuyền đành gác mái
Quê nghèo khốn khổ suốt năm qua

Ai người thấu cảnh giáo dân ta
Đúng luật đưa đơn bị chúng chà
Đánh họ vỡ đầu chan mặt máu
Bắt người vô tội tống nhà pha

Cướp biển, cướp rừng, cướp đảo xa
Là thằng Trung cộng, hổ mang xà
Mưu xâm lược hết Việt Nam đó
Đảng giả u mê mãi tụng ca


Cướp  nhà, cướp đất, hại dân ta
Ấy chính là quan Đảng đấy mà
Bán hết cho Tầu, Tổ quốc mất
Còn đâu đất mẹ, giống Rồng cha?

Nội, ngoại liên minh chúng hiếp dân
Việt Nam cứ thế chết dần dần
Ngấm ngầm dùng độc giết dân tộc
Sát nhập vào Trung tưởng ấm thân?

Ngàn năm nô lệ nhớ hay không?
Tội ác chẳng dung vẫn chất chồng
Bắc thuộc mối hờn còn ghi mãi
Nguyện thề sống chết giữ non sông


Muốn diệt nội xâm với giặc Trung
Dân Nam phải tỉnh, quyết đồng lòng
Đứng lên triệt hạ loài lang sói
Xây dựng nước nhà thỏa nguyện mong


TSB 26.03.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét