Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

XUỐNG ĐƯỜNG


Vung tay lên, xuống đường, xuống đường....
Triệu con tim chỉ hai tiếng Việt Nam
Họ dấn bước chống cường quyền gian tham
Đòi môi trường sạch, chống đám làm hại nước
Chống lũ cuồng điên nịnh quân xâm lược
Lòng uất nghẹn trước cảnh chúng đánh dân

Xuống đường, xuống đường....
Họ đứng dậy nắm tay ken sát thân
Kề vai nhau quyết một lần thay đổi
Cho Việt Nam không còn chìm trong tối
Tiến về tương lai chói lọi tự do
Dân chủ, công bằng, hạnh phúc ấm no
Không áp bức, quyền trả cho dân quyết
Triệu con tim cùng tâm nguyện tha thiết
Một ngày mai sẽ sạch hết bóng thù
Việt Nam vững bền xóa hết tàn dư
Không dây dính bọn đến từ phương Bắc
Phát triển mạnh, đoàn kết nhau chống giặc
Vì cháu con, xây vững chắc non sông
Xuống đường, xuống đường đấu tranh
Giành lại biển xanh, và chân trời hồng 
Cho dân tộc thoát ách độc tài, tự do muôn thủa.

TSB


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét