Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

THEO TRUYỀN THỐNG XƯA

Ủng hộ dân Song Ngọc, Giáo phận Vinh đi bộ 200 km để về Hà Tĩnh quyết kiện Formosa ngày 14.02.2017

Vì nghĩa tinh kỳ hãy phất cao
Hồn thiêng đất Việt gọi phong trào
Đường xa dấn bước không hề ngại
Hăng hái lên đường đơn kiện trao

Mới đó gần năm cá bị giết
Fomosa xả độc mưu thâm Tầu
Môi trường hủy hoại cho dân chết
Bệnh tật chôn vùi thế hệ sau

Ai người trung dũng kết đoàn lại
Cứu nước, thương dân góp sức vào
Đánh đuổi ngoại xâm, diệt kẻ ác
Giữ gìn Tổ quốc chí dâng cao


TSB 14.02.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét