Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

HỨA LÈOAi xưa hứa, Đảng sẽ lo?
Người cầy có ruộng, ấm no muôn nhà
Làm chủ quyền thuộc dân ta
Tự do phát triển thuận đà tiến nhanh

Độc lập dốc sức quyết giành
Thống nhất Tổ quốc, dân thành cừu ngu
Cả nước bỗng hóa nhà tù
Độc quyền lãnh đạo, Đảng trù hiền lương

Cán bộ mặc sức nhiễu nhương
Cướp đất bán hết, gian thương kết bầy
“Giai cấp Đảng” giầu lên mây
Dân đen khốn khổ trắng tay kêu gào


Nhớ xưa Đảng vẫn tự hào
Công nông đoàn kết dương cao ngọn cờ
Ngày nay một lũ mặt trơ
Bóc lột dân chúng đến dơ xương sườn

Từ trung ương tới địa phương
Một bầy tham nhũng chẳng thương dân lành
Móc ruột ngân sách thật nhanh
“rừng vàng, “biển bạc” tan tành còn đâu?Xâu xé đất mẹ chia nhau
Khom lưng, quỳ gối nhận Tầu làm “anh”
Đảng nại chuyện: “sợ chiến tranh”
Bán cho Trung hết, dân đành phận nô

Ca ngợi hữu nghị Mao – Hồ
Mở rộng biên giới để cho Trung vào
Mặc Tập nói, đảo của tao
Biển Đông cũng thế, đứa nào chống đây?Chúng xả độc, cá chết đầy
Dân Việt chống đối thẳng tay đánh liền
Đảng phụng Trung, chỉ vì tiền?
Mặc dân khốn khổ triền miên tháng ngày

Đất nước điên đảo như say
Lời hứa năm ấy mới hay chỉ lừa
Hỡi dân Việt tỉnh ra chưa?
Đứng lên cứu quốc, ngăn ngừa giặc Trung

Đoàn kết ta nắm tay cùng
Thay đổi chế độ, không dung bạo tàn
Âm mưu bán nước đập tan
Xây dựng Tổ quốc muôn vàn đẹp hơn


TSB 28.02.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét