Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

THẬT, GIẢ CỘNG SẢN

TSB biết rõ một điều rằng không phải tất cả những ai tin theo cộng sản xưa như cha mẹ, ông bà mình đều là người xấu. TSB không phủ nhận công lao của họ đã vì dân, vì nước đổ xương máu, công sức và tài sản để giành lấy độc lập, chủ quyền với hy vọng khi không còn bóng kẻ thù xâm lược, sẽ cùng nhau đoàn kết xây dựng một Việt Nam phát triển, tất cả là "của dân, cho dân, vì dân", nhân dân được sống trong một xã hội hòa bình, tự do, dân chủ, công bằng, hạnh phúc, văn mình.
Người cộng sản xưa sống không vụ lợi, chết chẳng cần danh, họ chỉ tâm nguyện một điều để lại cơ đồ tốt đẹp cho cháu con, nên họ dễ dàng dấn thân mà không ngại gian khổ, dốc sức, đồng lòng vì dân, vì nước. Họ chiến đấu vì lý tưởng về một xã hội cao đẹp, bình quyền, "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu". Lý tưởng này không khác mấy với khát vọng của người dân các nước dân chủ phát triển.
Song trên thực tế, đó chỉ là giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Vì lòng tham của người CS không để cho những kẻ nắm được quyền trong tay bước qua khỏi cái bóng ích kỷ, độc tài của chính mình.
Người cộng sản từ chỗ cần sức mạnh toàn dân để cướp chính quyền về tay, hứa hẹn với dân những điều tốt đẹp nhất "chính quyền của dân: dân bầu, dân bàn, dân kiểm tra", mọi mục đích tốt đẹp là làm "cho dân, vì dân" .....bỗng trở thành một đảng lừa dối khi đảo ngược khái niệm dân chủ là phải "Tập trung dân chủ", mọi quyền lực đều tập trung vào tay một nhóm người của ĐCS để họ tiếm mọi quyền điều hành thể chế xã hội được gọi là "Xã hội chủ nghĩa", trong đó người dân phải tuân thủ mọi luật lệ do họ đặt ra. 
Nhóm người này dần dà tự cho phép mình thâu tóm toàn bộ lợi lộc từ tài nguyên đất nước về tay. Họ sống trong vương giả khác xa đời sống người dân. Để giữ chắc quyền và lợi trong tay, họ tự "cơ cấu" nhân lực lãnh đạo các cấp, bộ ngành. Tự cho mình quyền đưa ra luật lệ để cho phép hay tước bỏ mọi quyền làm người của người dân.
Họ tự quyết định đường lối, chính sách và vận mệnh đất nước dựa trên quyền và lợi của đảng họ mà không muốn lắng nghe ý kiến người dân, dù đó là giới trí thức, tinh hoa của đất nước. Họ sẵn sàng qui tội, bắt giam hay triệt hạ bất cứ ai, tổ chức nào dám làm trái những gì họ qui định, hay tạo nguy cơ làm họ mất đi quyền lực độc tôn.
Chính vì thế họ rất sợ dân đòi được hưởng nền dân chủ thực sự mà trước kia họ hứa hẹn. Một nền Dân chủ mà người dân thực sự có quyền làm chủ vận mệnh đất nước, dân tộc. Có quyền bỏ phiếu bầu ra người xứng đáng làm lãnh đạo các cấp đại diện cho quyền lợi người dân, lo cho dân và vì dân mà làm việc, chứ không phải những kẻ chỉ lo bảo vệ quyền và lợi của riêng ĐCS.
Họ đã trở thành những người tàn ác phản bội dân, nước từ lúc nàoCộng sản thật, không tham tiền
Không vì Danh, Lợi, mong yên nước nhà
Tận tụy phục vụ dân ta
Hết lòng vì nước, nguyện là “tớ” thôi
Tôn dân làm “chủ” suốt đời
Trong sạch, vô sản, dân thời tin yêu
Không lươn lẹo, không làm liều
Ác, gian giết hết, bao nhiêu lợi, quyền
Trả lại dân, nước mới yên
Làm tấm gương sáng, giữ nguyên cõi bờ.

Lãnh đạo cộng sản bây giờ
Tham nhũng, quyền chức nhận vơ vào mình
Lãng quên người đã hy sinh
Đánh dân cướp đất, cạn tình vì Trung
Đày “ông chủ” xuống tận cùng
Vỗ ngực “tôi tớ” tự xưng vương quyền
Lộng hành gây chuyện đảo điên
Mở cửa rước giặc, vì tiền hại dân
Tiếng than dậy đất xa gần
Biển bị xả độc, điều quân đánh người
Một lòng tuân lệnh Tầu thôi
Bất cần dân khổ dưới thời Đảng... vinh.


TSB 22.11.2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét