Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

CON ĐƯỜNG NÀO CHO VIỆT NAM?Con đường nào phía nhân dân?
Tại sao chúng dám bán dần nước Nam?
Con đường nào bọn gian tham
Cố tình theo đuổi để làm hại dân?
Con đường nào mới thiện nhân?
Bảo vệ Tổ quốc, phải phân Bạn – Thù
Ai để Trung chiếm từ từ?
Con đường nào tránh ngàn thu đọa đầy?
Ai đang mưu phản dân đây?
Con đường nào dẫn giặc dầy xéo ta?
Ai đang rước giặc vào nhà?
Vì tiền mua lấy xa hoa riêng mình
Kẻ nào đang bị dân khinh?
Nước nào ngàn thủa rập rình chiếm ta?
Ai ngu tin bọn Triệu Đà?
Dâng con cho lũ người Hoa cạn tình?
Chém Mỵ Châu, thoát bị khinh?
Dương Vương truyện kể rút kinh nghiệm đời.
Ai móc ruột mẹ tả tơi?
Xẻo da, cắt thịt dâng người từng khoanh?
Ai sao tráo trở nỡ đành
Lợi dụng dân cướp, để tranh tiếm quyền?
Ai làm đất nước đảo điên?
Quan thành thái thú, sĩ hiền tống giam?
Tiền dân ai vung phí tràn?
Tài nguyên đất nước ai mang trao thù?
Ai khinh miệt, nghĩ dân ngu?
Cướp sạch quyền lợi, tung mù Marx - Le?
Ai cố tình nuốt lời thề
Toàn vẹn lãnh thổ, để mê “Trung gần”?
Dành lợi cho chúng, hại dân?
Làm lơ mất đảo, kết thân kẻ thù.

Con đường lịch sử ngàn thu
Lấy dân làm gốc, cho dù gian nan
Giặc mạnh mấy, cũng đánh tan
Khó khăn chồng chất, an toàn vượt qua
Có dân góp sức tiến xa
Tham nhũng bị triệt, thuận đà vượt lên
Dân như biển cả nâng thuyền
Thổi thêm làn gió, bình yên về bờ.
Phản dân, chế độ thành tro
Điêu tàn đất nước, mặt mo tiếng đời.

Tiếng Sóng Biển 10.2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét