Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

TRỊ QUỐC YÊN DÂN


Đạo lý đất trời hòa nguyện dân
Muốn yên thiên hạ, tránh hung thần
Làm quan đức độ, tâm trong sáng
Minh bạch, vì dân, phước ấm thân.
*****

Mẹ con chị bị đánh dã man chỉ vì có mặt trong cuộc biểu tình đòi chính quyền minh bạch vụ Formosa xả độc biển và đòi bảo vệ môi trường sống.

Khắp chốn bao người đang khóc than
Côn đồ cậy thế Đảng làm càn
Đánh dân đổ máu không thương tiếc
Chứng tỏ chính quyền quá dã man

Tham nhũng đua nhau làm hại nước
Cớ sao không dẹp để lây lan?
Đầy dân khốn khổ không nguồn sống
Rung động đất trời, lệ chứa chan

Điềm giời giáng họa sao không tỉnh?
Còn gắng dối lừa che việc càn?
Trấn áp, đè đầu tưởng thượng sách?
Oán hờn dân phá, chính quyền tan

Hãy mau dừng lại tu tâm thức
Thay đổi cách làm, sửa án oan
Cứu giúp dân nghèo qua thảm họa
Thánh thần hỗ trợ, phúc môn vàn
*****

Cội rễ là dân, nguồn sống cây
Nỡ nào Đảng chặt, đốn từng ngày?
Tham quan cướp đất hành dân khổ
Mất gốc cây tàn, Đảng có hay?

Muôn đời truyền thống cha ông dạy
Bón gốc, thương dân, mới xứng thầy
Gieo oán hành người, quốc sẽ lụy
Nghịch đồ hại nước phải phanh thây.

TSB 27.11.2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét