Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

TA CỨ THAM NHŨNG AI LÀM GÌ TA?

danoan

Hứa nhiều, làm chẳng bao nhiêu
“Vì dân” mà thấy toàn điều nghiệt oan
Cướp đất quan cứ thả dàn
Tài nguyên đất nước chuyển sang tay mình
Nên Đảng mới bị dân khinh
Chủ nghĩa xã hội cạn tình nước non
Vì tiền quyết hại cháu con
“Nhà nước quản lý” để bòn sạch trơn

Dân oan bị bắt lên xe Bus

Đất nhà nông, chiếm thật ngon
Đưa ra “dự án” tổng tròn số to
Chi một ít đút thầy, trò
Đậm thêm chút nữa để lo vay tiền
Từ không thành có nghiễm nhiên
Thí cho dân chút, có liền vốn ngay
Chia thành khoảnh, bán qua tay
Gấp mười chi phí là đầy tiền thôi
Ung dung tự tại ta ngồi
Vẽ thêm “dự án” lên đời “đại gia”
Bỗng nhiên đất thuộc về ta
Bỗng nhiên “thành phố mới” là của riêng
Từ giầu có, dễ mua quyền
Ta ngồi chễm chệ chi tiền điều quân
Công an, quân đội... khi cần
Đàn áp “lũ mọi”, thâu dần đất đai
Cho chúng bây kiện dài dài
Ta cứ thụ hưởng em ai làm gì?
Cứ chửi, cứ kiện cáo đi
Vài trăm tỷ đó đã chi đậm rồi
Bố thằng nào dám tự lôi
Chuyện nhận tiền đút, để ngồi nhà lao
Nên sau dẫu có thế nào
Ta bay sang Mỹ, ai nào bắt ta?
Cứ giả hò hét, lu loa
Chẳng thằng nào dám bới ra, thối mình.


Tiếng Sóng Biển 30.11.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét