Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

PHƯƠNG SÁCH TRUNG QUỐC CHẾ NGỰ ĐCSVNTa chẳng cần bỏ thuốc mê
Nhét đô đầy mõm, chúng “phê” ngay liền
Thứ nhất, nhằm lũ tham tiền
Thứ nhì, bọn muốn giữ quyền độc tôn
Thứ ba phải nịnh “em khôn”
Theo "anh", thì sẽ vuông tròn trước sau
Sẽ nhanh chóng được sang giầu
Tình thêm gắn bó, cùng nhau sum vầy


Formosa, nhớ tiếp tay
Thêm thép Cà Ná, tiền đầy nhà thôi
Dẫu công nghệ đã cũ rồi
Nhưng vẫn kiếm đậm, mình ngồi chia nhau
Trấn dẹp hết, lũ cứng đầu
"Anh" sẽ chi bạo, "em" mau thực hành
Mai này mọi chuyện mà thành
"Anh" sẽ ưu ái quyền hành vẫn "em"
Kinh tế "anh" sẽ giúp thêm
Đưa quân bảo vệ, khắp miền, khỏi lo


Bọn trí thức dễ bày trò
Doanh nhân, quân đội.... cho mò sông ngay
Công an khôn, cũng thẳng tay
Bất đồng chính kiến....tất bay luôn đầu
Sinh viên giỏi, chẳng cần đâu
Cần lũ ngu dốt cúi đầu chịu nghe
Bảo gì cũng sẽ nhất tề
Răm rắp tuân lệnh, sai về giết cha
Cũng thực hiện, chẳng nề hà
"Anh" sẽ thưởng đậm, "em" là độc tôn
Theo "anh", hưởng mọi miếng ngon
Không nghe sẽ chết, chẳng còn đường lui


TSB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét