Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

HOẠ VÀ PHÚC TRÊN MẢNH ĐẤT NÀY

HỌA


Họa trùm khổ ải xuống trời Trung
Họa mãi triền miên đến lạ lùng
Họa ngỡ trận đồ vây điệp điệp
Họa như thiên võng bủa trùng trùng
Họa tan tác rú trơ hòn sỏi
Họa quặt quày non trụi bóng tùng
Họa thấm vào đau vày nội phủ
Họa phờ phạc héo hết hình dung


Họa phờ phạc héo hết hình dung
Họa nhúm nhăn mày nước mắt rưng
Họa chẳng bù trừ cơn bão lớn
Họa không đắp đổi buổi mưa trường
Họa từ vạn thuở rèn tâm nhẫn
Họa tự ngàn xưa dưỡng chí hùng
Họa nhóm thờ ơ thành thiện nguyện
Họa đưa xa lạ đến trùng phùng
Lý Đức Quỳnh

PHÚC
(Thơ đối bài HỌA của anh Quỳnh)


Phúc chẳng còn đây tại giặc Trung
Phúc ai đánh mất, họa theo cùng
Phúc trời ban xuống sao không giữ?
Phúc lạc nơi nào, chẳng thể hưng
Phúc tự cha ông truyền đá sỏi
Phúc mà phụ bạc, mất oai hùng
Phúc không trân trọng, ăn thua đủ
Phúc sẽ tan hàng, chẳng thể dung


Phúc đến muôn nhà, xua hết hung
Phúc gieo mầm sống, trí minh trưng
Phúc cho con cháu tạo nguồn lớn
Phúc giải vận đen, sẽ thọ trường
Phúc sẽ là tơ đưa chỉ dẫn
Phúc đem chí khí tạo oai hùng
Phúc thay suối mát như lòng nguyện
Phúc biết nâng niu mãi tựu cùng.

Tiếng Sóng Biển 16.11.2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét