Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

DÂN VN LÀ CỪU HAY SƯ TỬ?


Xuất phát từ một câu nói trứ danh của Alecxande Đại đế (đã dựng lên Đế quốc Ba Tư, sau khi đánh chiếm hết cả Tiểu Á, Syria, Phoenicia, Judes, Gaza, Aicập, Đại hà và Lưỡng hà): “Tôi không sợ đội quân sư tử do một con cừu dẫn đầu, mà tôi chỉ sợ đội quân cừu do con sư tử dẫn đầu”.
Nhân dân Việt Nam dù rất thông minh, dũng cảm với lòng yêu nước vô bờ, sẵn sàng xả thân bảo vệ Tổ quốc, nhưng không tìm thấy người lãnh đạo nào có trí, dũng song toàn, gan dạ dám xả thân như biểu tượng của một con sư tử để dẫn dắt bầy đàn vươn lên đủ sức chống kẻ thù. Mà ngược lại từ một dân tộc dũng mãnh như sư tử xưa, nay đã bị một con cừu già yếu hèn tham sống, sợ chết, khéo lừa mị bằng mớ lý thuyết viễn tưởng XHCN, và dùng đám DLV hù dọa, thổi phồng cái bóng con hổ giấy TQ lên, nên dần dần dân VN trở thành bầy sư tử hèn nhát, ngu muội, chỉ lo cắn xé tranh giành nhau, rồi từ từ cũng biến thành mồi ngon cho con hổ họ Tập thịt hay chết dần trong các loại độc của nó mà thôi.
Đáng thương thay cho dân tộc này, nếu không nhận ra điều đó để cùng nhau đứng dậy tự cứu mình.


Con hổ họ Tập, ngồi vểnh râu cười
Nhìn xuống Việt Nam múa vuốt dỡn chơi
Bầy sư tử thành mồi dành sơi tái
Trí dũng “chân truyền” bị cừu già báo hại
Buộc phải cúi đầu, sợ hãi bao trùm
Tất cả đồng loạt theo cừu cúi khom
Cứ lần lượt từng con dần mất xác
Kẻ đứng sau ngỡ trước được hưởng lạc
Cứ lo đánh nhau, kiếm chác, tranh phần
Cắn xé, giết bạn chết chẳng toàn thân
Giới thông thái đuối dần vì yếu thế
Đám trẻ ranh nhìn hổ Tập kính nể
Khí chất cha ông để mất tự bao giờ
Nhắm mắt theo cừu, vẻ mặt lơ ngơ
Rúc đít nhau mỗi ngày chờ bị giết


Thà làm cừu theo sư tử quyết chết
Quây thành vòng tròn nghênh chiến lừa thù
Hơn lòng dũng mãnh đi theo cừu ngu
Mưu trí dũng chết từ trong trứng nước.
TSB 23.11.2016
Hãy làm những điều cần phải làm. Thà làm bầy cừu theo con sư tử dũng mãnh bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ, hơn cứ tự hào vỗ ngực tự xưng là bầy sư tử trong quá khứ, giờ cụp đuôi đi theo con cừu già đớn hèn ngu ngốc liếm dấu chân kẻ thù để hòng vinh thân phì gia mặc vận nước đắm chìm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét