Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

AI "CHỈNH" AI?

Ông Trọng cứ hô hào "Chỉnh đốn Đảng", "Kiên quyết chống tham nhũng", "chống suy thoái", rồi "chống diễn tiến", "chống tự diễn tiến", nhưng.....rốt cuộc vì sợ "đập chuột vỡ bình", sợ "ta lại đánh ta", nên cứ loanh quanh hóa dối lừa dân, để kéo dài vương quyền cho bản thân mà thôi.

Kết cục chẳng đánh được ai, chỉ giỏi múa mép và chèn ép dân

“Suy thoái” đảng viên từ rất lâu
Hô hào “chỉnh đốn” thanh trừng nhau
Nào ai đã thấy họ thay đổi?
Tham nhũng chức quyền – kẻ đứng đầu

Cứ giữ độc tài, sao sạch đây?
Tràn lan tham nhũng chẳng dừng tay
“Vỡ bình” Trọng sợ, nên nuôi chuột
Tham, ác bao giờ triệt hết đây?

Hãy trả lại dân quyền sống ngay
Tự do bầu cử, trí nhân đầy
Tại sao cứ phải đảng viên nhỉ?
Thối nát từ trong, ai "chỉnh" ai?


TSB 17.12.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét