Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

Vinh danh các anh, chị - Những người tù chính trị Vinh quang thay những người tù chính trị
Quyết dấn thân, không sợ phí tuổi xuân
Tâm họ sáng, tình yêu nước trong ngần
Nên bất khuất, không ngán quân tàn bạo
Mặc án tù chúng cố tình xử láo
Mặc đọa đầy vẫn khao khát tự do
Tấm thân này của cha mẹ tặng cho
Xin hiến dâng, nguyện chỉ phò nhân nghĩa 
Trong lòng dân, các anh đứng cùng phía
Cho tương lai bao thế hệ vươn mình

TSB 17.05.2016
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét