Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

VÌ ĐÂU MÀ CÓ DÂN OAN?/ NGƯỢC ĐỜI/ LÃNH ĐẠO CS "CỨU LỤT"

VÌ ĐÂU MÀ CÓ DÂN OAN?


Nếu chịu bồi thường rõ ràng
Cấm quan cướp đất, dân oan đâu nhiều?
Đảng giúp dân được bao nhiêu?
Mà để quan chức gieo điều nghiệt oan?
Không trị dứt, tham nhũng lan
Nội xâm phá nát tan hoang nước nhà
Đâu cần Trung quốc đánh ta?
Tiền mồi câu nhử, quan đà bán ngay
Dân oán khổ đã bao ngày
Quá sức sẽ phải chung tay nhấn đầu
Vùi chôn cả lũ bọ sâu
Làm sạch đất mẹ, dân giầu nước vinh

TSBNGƯỢC ĐỜI

Thế giới đập bỏ tương đài, 
Việt Nam một lũ gái trai cúi đầu
Đem hoa kính cẩn cùng nhau
Tôn sùng chủ nghĩa nhuộm mầu máu tươi
Chỉ ham thích cướp của người
Độc tài toàn trị muôn đời tham lam
Lý luận giỏi, dốt khi làm
Nên đời con cháu phải mang họa vùi.

TSB

Bây giờ mà đám này còn kính cẩn cúi đẩu trước bức tượng đã và đang bị đập bỏ ngay tại quê hương của ông ta - Ảnh Internet


LÃNH ĐẠO CS CỨU LỤT

Thằng nào đang đứng trên thuyền?
Ứng cứu lũ lụt, hay chuyên đi lừa?
Sợ ướt trùm kín áo mưa
Bắt quân lội nước đẩy đưa vào bờ
Thằng nào đóng kịch rõ dơ
Quấn kín quần áo ngay đơ - giúp gì?
Thôi thôi cuốn gói về đi
Trông quá ngứa mắt, đến chi cho phiền?
Mất công người rước, phí tiền
Muốn giữ giầy sạch vẹn nguyên nên lười?
Hay quen thói hống hách rồi?
Trường mặt chỉ để cho người quay phim?

TSB

Quan CS đi "cứu lụt miền Trung - Ảnh Internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét