Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

SỦA BẬY AI TIN?


Vô nhân, làm sai, mới hay sợ hãi. 
Bạ cái gì cũng đổ "tại kẻ thù"
Dư luận viên, ít học nên quá ngu
Đừng a dua mà chu lên như thế
Đừng sủa điên, đừng vu khống, kể lể
Tự chứng minh loại tàn phế một đời
Tự khoe mình là những đưá con rơi
Gien súc vật, nên cuộc đời làm chó
Lý luận ngắn chùn, văn hóa không có
Viết câu nào chỉ tỏ rõ thân nô


Ta đã từng tin người lính cụ Hồ
Đã từng ngu bị nhồi cho điều xấu
Đã như cá nhốt, chỉ bơi trong chậu
Lại tưởng mình, đang tung tẩy đại dương
Nay nhìn Trung quốc phá hoại quê hương
Nhìn tham nhũng đang sát thương dân tộc
Nhìn Dư luận viên toàn một lũ ngốc
Nhìn đám công an đánh đập người ngay
Xem báo chí, sao Đảng nói thật hay
Mà làm thực, như một bầy dòi bọ?


Vơ hết lợi quyền về tay chúng nó
Bao tài nguyên chỉ bọn đỏ bán thôi
Giầu hơn vua, ghế lãnh đạo chúng ngồi
Cưỡi cổ dân, nuốt trôi bao ngàn tỷ
Ngân sách chia nhau tiêu sài phung phí
Mặc dân khổ, chúng chỉ biết phận mình
Chà đạp xương máu của người hy sinh
Coi thường dân, dâng trọn tình Trung cộng.


Thôi thôi đừng lừa, đừng gào vu không
Ai là Việt Tân, phản động ở đây?
Ai Hại nước? chuyện rõ như ban ngày
Chỉ não ngắn, chó mới hay sủa bậy.

TSB


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét