Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

ĐCSVN VÀ CÔN ĐỒ


Lãnh đạo Đảng với côn đồ,
Cả hai hung hãn thích trò phô trương
Cán bộ hoạnh tiền, nhiễu nhương,
Côn đồ trấn lột chẳng nương trẻ già


Giỏi lươn lẹo, nhất Đảng ta
Giỏi nghề giá họa ấy là du côn
Đảng sợ dân sẽ sống còn
Dùng côn đồ để bảo toàn quyền cao


Đảng thu thập bọn búa dao
Kéo bè kết cánh, xáo xào tranh ăn
Côn đồ dựa Đảng ấm thân
Hung hăng đấm đá hành dân tối ngày


Đảng, côn đồ đều đang tay
Nhẫn tâm hãm hại dân này chết thôi
Côn đồ, cộng sản hại người
Rồi đây đến lúc hết thời tan thây.


TSB


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét