Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

Ủng hộ Chùa Liên Trì

Những người dân oan đang tá túc tại Chùa Liên Trì

Tổ tiên để lại chút tình
Chùa thiêng với chút ánh linh Phật Đài
Sẵn lòng giúp bất cứ ai
Già, trẻ lớn nhỏ tới Ngài độ cho
Phát tâm khấn nguyện thầy trò
Quyết giữ Phật Điện sao cho an bình
Nguyện cầu xin Phật hiển linh
Diệt quân tàn bạo đang rình phá đi
Kẻ nào động, phải tru di
Tam tộc gặp họa không gì gỡ ra
Xin ân phước cho mọi nhà
Giữ gìn Phật đạo nở hoa cứu đời


TSB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét