Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

THÀ CHẾT KHÔNG CHỊU KHUẤT PHỤC“Ai ơi chớ vội khoe giầu
Thằng Tây nó cút thằng Tầu nó qua”
Thằng Tầu luôn muốn giết ta
Mài gươm cho sắc để mà giữ quê
Thà chết cũng nhớ lời thề
Phải đánh đuổi chúng cút về nước thôi
Không con cháu khổ muôn đời
Dân tộc tàn lụi, triệu người chết oan
Đừng tin chi lời dối gian
Bao nhiêu hứa hẹn, chỉ toàn lừa thôi
“Bốn tốt” dân khổ quá rồi
“Bạn vàng” – Nước mất còn ngồi hưởng sao?
Khi chúng chiếm, máu sẽ trào
90 triệu hỏi còn bao sống mòn?


TSB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét