Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

BS HỒ HẢI: DÂN SERBIA LẬT ĐỔ NHÀ ĐỘC TÀI SLOBODAN MILOSEVIC B...

BS HỒ HẢI: DÂN SERBIA LẬT ĐỔ NHÀ ĐỘC TÀI SLOBODAN MILOSEVIC B...: Loạt 7 bài bất tuân dân sự cho Việt Nam Nhờ vào sự hỗ trợ của Nga sau Liên Xô và Đông Âu sụp đổ năm 1989, ông Slobodan Milošević đã...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét