Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

BẠN VÀ THÙ

Chó còn biết khinh rẻ kẻ cướp nước nữa là chúng ta.

Lẫn lộn giữa BẠN và THÙ
Chúng đang cướp biển, chỉ ngu mới nhờ
Bị mất đảo, cứ làm ngơ
Tại nạn do chúng, lại nhờ, lại xin
Gọi thằng gây tội đi tìm
Hy vọng chúng sẽ chịu tin “lòng thành”?
Nịnh đầm coi chúng “là anh”
Mong được thương hại, không giành biển chăng?

Với bạn thì chẳng chân thành
Với dân không thật, loanh quanh dối lừa
Triệu mắt thấy, thấu vải thưa
Xin đừng nguỵ biện, tráo trơ hại đời
Hại đất nước, hại dân thôi
Lập lờ cho kẻ khốn ngồi hưởng thơm

TSB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét