Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

AI LÀ KẺ TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC? Ai tham vọng xua quân vào chiếm đất?
Ai lừa “giải phóng”, thâu tất quyền hành?
Ai Thúc đẩy hai miền phải chiến tranh?
Nồi da xáo thịt, xác thân thành tro bụi?

Ai lừa dân, toàn chính sách dấm dúi?
Ai mở cho Trung mọi lối tràn vào?
Ai tôn kẻ thù lên chỗ thật cao?
Ai rước giặc ngang nhiên vào Quốc hội?

Ai đánh đập dân, rồi vu cho tội
Biểu tình ôn hòa – phản bội nước non?
Ai đang tiếp tay đầu độc cháu con?
Ai nhẫn tâm rút bòn sạch ngân quĩ?

Ai tiến hành mọi mưu ma chước quỉ?
Của Giang Trạch Dân cố ý triệt người
“Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt hết” thôi
“Hủy hoại thân thể” * hại đời trí sĩ?

Ai cướp đất dân trao cho Trung nhỉ?
Ai biến đàn bà thành đĩ khắp nơi?
Ai khiến giới trẻ chỉ thích ham chơi?
Thích “đập đá” hay chỉ ngồi vi tính?

Ai dùng Phật giáo để mà lừa phỉnh?
Ai phá nhà thờ mưu tính đảo điên?
Ai “đẻ” ra “sư” chỉ thích gái, tiền?
Ai xây chùa lừa tiện dân móc túi?

Ai tham nhũng, lo vơ vét dấm dúi
Ai trước kẻ thù chỉ biết cúi khom?
Ai chẳng quan tâm nước mất hay còn?
Ai khinh dân như “con” đòi “dậy dỗ”?

Ai quá đớn hèn mà không xấu hổ?
Ai già lại lú chiếm chỗ ngồi trên?

Ai lòng  tham bán danh dự vì tiền?
Ai đốn mạt còn dám khuyên “tử tế”?

Trả lời cho dân, ai đặt bút ký?
Bán đất, bán rừng giá chỉ rẻ bèo?
Ai khiến đất nước mãi vẫn dạng nghèo?
Nợ ngân sách cứ leo không trả nổi?

Ai đẩy dân tộc vào đường tăm tối?
Ai sợ hãi Trung, phản bội cha ông?
Hãy trả lại đây gấm vóc non sông
Cho người Việt thoát tròng làm nô lệ.

Tiếng Sóng Biển 09.06.2016

* ĐCSVN học chính sách của tên đồ tể tàn bạo Giang Trạch Dân là: “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể” đối với những người đấu tranh cho Sự thật, Công lý và Nhân quyền nhằm bóp chết họ để có thể tiếp tục lừa dân theo TQ nhằm bảo vệ quyền độc tôn tối thượng của Đảng. Nhưng kết cục bi thảm của Giang Trạch Dân cũng đang đón chờ ĐCSVN phía trước, nếu chúng không chịu quay đầu về với nhân dân.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét