Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Nhìn chúng chúc nhau
Nhìn chúng cụng ly để chúc  nhau
Chúc quan chúc tước, chúc sang giầu.
Chúc nhau vững ghế nhằm vơ vét
Bỏ mặc dân mình trong khổ đau

Nhìn kìa chúng chúc tụng cho nhau
Thắt chặt tình thân với giặc Tầu
Hí hửng lợi quyền đút túi cả
Coi dân phương tiện ngu như trâu

Nhìn quan hai nước cụng ly nhau
Mặc biển cho Trung đâm phá tầu
Khốn khổ ngư dân nhìn cá chết
Đắng lòng nước mắt lặng niềm đau

Nhìn Trọng cụng ly Tập, thấy đau
Nước non gặp họa chỉ do Tầu
Tham lam bành trướng cướp, xây đảo
Sao nỡ nịnh Trung, chúc tụng nhau?

Sao nỡ coi thường dân thế ư?
Sao quân xâm lược chẳng lo trừ?
Mời vào làm nhục Diên Hồng sử
Sự nghiệp ngàn năm, tự phá hư.

TSB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét