Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

Lửa lòng và .. phải tin Đảng nếu không bị đánh.


Cá chết trắng biển, ruộng khô, sông cạn, không khí ô nhiễm, kinh tế suy sụp, các ngân hàng nối nhau bán 0 đồng vì nợ xấu do giặc nội xâm tham nhũng đua nhau đục khoét, trong khi giặc ngoại xâm TQ đang lăm le nuốt chửng Biển Đông. Nếu bạn còn im lặng, thì bạn đang tiếp tay cho bọn phản động giết dân dân Việt, bán nước cho Tầu đấy.
Hãy xuống đường góp sức cứu thảm họa cho chính bạn và gia đình bạn cũng như tương lai giống nòi Việt Nam.

LỬA LÒNG

Con sóng gầm nỗi đau biển chết
Chúng âm mưu diệt hết cá tôm
Mặc dân tôi sống mỏi mòn
Đói trong vắng lặng cô đơn lụi dần

Nỗi đau này khiến thân quằn quại
Mẹ Việt Nam sao mãi khổ đau?
Sông cạn, cá chết trước sau
Người lay lắt sống, hoa mầu cháy khô

Bọn Trung quốc dở trò độc ác
Xiết dạ dày, lung lạc dân ta
Để chúng chiếm hết biển xa
“Qui về một mối mới là anh em”

Mưu thâm độc ngày đêm tính kế
Hại dân mình bất kể trò chi
Lãnh đạo cố gắng ỉm đi
Còn dân quyết chiến, bất kỳ ra sao

Dù Trung mạnh cỡ nào chăng nữa
Dân không sợ, thắp lửa trong lòng
Chờ ngày bùng cháy ước mong
Sẽ thiêu rụi hết mọi tròng nghiệt oan

Tiếng Sóng Biển 26.04.2016

Nhân dân xuống đường đ̀òi giữ gìn môi trường hôm 01.05.2016 tại Hà Nội

Tin Đảng để...không bị đánh

Tại hạn hán làm khô đồng, cạn nước
Tại “Tảo nở hoa”, cá được dịp chết chùm
Tại “Thủy triều đỏ”, đầm mới sạch tôm
Tại dân mình hay om sòm la lối
Cứ từ từ mà phát triển, sao vội?
Trên 80 năm, Đảng mở lối chỉ đường
Liên tục “đổi mới”, Đảng đã chủ trương
Cứ thế nhắm mắt nương nhau mà bước
Chớ hỏi lăng nhăng, sẽ làm hại nước
Chớ phản đối chi, chẳng được gì đâu
Chớ kêu la, hay than vãn khổ đau
Chớ nghi ngờ, bị vỡ đầu lại khổ....

TSB

Một thanh niên bị đánh vỡ đầu trong cuộc tuần hành vì môi trường hôm 01.05.2016 tại Sài Gòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét