Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Tại sao Trung tướng Trần Độ phải chống lại ĐCSVN ?

Thực chất ĐCSVN là như thế nào qua sự bầy tỏ của Trung tướng Trần Độ. Nghe để biết, nhìn sự thực hiện tại mà bạn suy ngẫm xem có nên tin vào những gì Đảng hứa hay không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét