Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

NẾU CHÚNG TÔI LÀ PHẢN ĐỘNG

Chỉ phản động mới đón rước và ấp tay kẻ thù thân thiết thế này trong lúc chúng đang cướp biển đảo và đâm tầu cá của ngư dân mình mà thôi. Chúng tôi không thể làm như thế.

Nếu chúng tôi là những kẻ phản động
Thì việc xử sự sẽ giống thế này
Cướp đất dân, dám đánh đập thẳng tay
Móc ruột ngân sách mỗi ngày thêm lớn
Hoạnh họe mõi tiền, dở trò hung tợn
Chặn xe bắt phạt trắng trợn xá chi
Dựng con làm quan, dù chẳng biết gì
Tiền ăn cắp cho chúng đi du học.
Là phản động, sẽ mặc cho oan khốc
Cố tình khảo tra quyết buộc tội sai
Để mặc người ngay phải chịu tù dài
Phán tội “tử” nhằm ra oai kiếm thưởng
Cứ vơ vét tiền, sống trong sung sướng
Mặc dân oan vất vưởng khổ trăm bề
Sai bọn côn đồ dở trò gớm ghê
Đánh đập, bức hại dân quê chân chất
Vu khống tạo án, phạt tội dám “lật”
Dù chỉ kêu oan bị giật đất, nhà.
Là phản động, mới đầu độc dân ta
Hàng Tầu bẩn cho bán ra rộng khắp
Đất vùng hiểm địa, chủ Trung là cấp
Mượn cớ “rẻ thầu”, xâm nhập khắp nơi
Mời kẻ thù sang đất Việt rong chơi
Trải đường hoa cung đón mời “tầu lạ”.
Nếu phản động, sẽ ăn chặn tất cả
Tiền cứu trợ xảo trá đút túi tham
Chẳng ngại Hiến pháp, vẫn cứ làm càn
“Cơ cấu” trước, ai làm quan, ai phế
Chỉ phản động mới khinh dân như thế
Coi luật pháp chỉ làm đế lót nồi
“Dân chủ” lừa đảo, chỉ nói trên môi
Dân chưa bầu, chia chỗ ngồi thụ hưởng.

Chúng tôi yêu nước, chẳng cầu thánh tướng
Thương dân nghèo, hận bành trướng Bắc kinh
Mới tận lực, dám chấp nhận hy sinh
Vì dân tộc hết mình cho công lý.


TSB 02.04.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét