Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

TỄU - BLOG: VỢ ANH BA SÀM KỂ CHUYỆN BÊN TRONG TÒA ÁN

TỄU - BLOG: VỢ ANH BA SÀM KỂ CHUYỆN BÊN TRONG TÒA ÁN:   Ông Felix Schwarz, phụ trách Chính trị và Nhân quyền của Đại sứ quán Đức  và dân biểu Đức Martin Patzelt cầm...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét