Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

TỄU - BLOG: ANH BA SÀM, CUỘC CHIẾN KHAI DÂN TRÍ

TỄU - BLOG: ANH BA SÀM, CUỘC CHIẾN KHAI DÂN TRÍ: Những người ủng hộ blogger Nguyễn Hữu Vinh đứng trước Tòa án Hà Nội  ngày 23 tháng 3 năm 2016.   Anh Ba Sàm, cuộc chiến khai dân ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét