Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Bùi Văn Bồng1: Lễ hội và sự xuống cấp của văn hoá Việt Nam

Bùi Văn Bồng1: Lễ hội và sự xuống cấp của văn hoá Việt Nam: Lễ hội Cổ Loa tại huyện Đông Anh, Hà Nội. * Ts. NGUYỄN HƯNG QUỐC Ở Việt Nam, đặc biệt ở miền Bắc, mỗi năm có cả hàng ngàn lễ hội, như...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét