Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

Hội Khai Ấn và Minh thề

Nhìn cảnh đầu năm họ lũ lượt theo nhau đi cầu tài, cầu lộc, cầu thăng quan, tiến chức, cầu diệt được kẻ thù, cầu được trúng số, được tình duyên như ước vọng, cầu được có con hay cầu cho con cái, bản thân mạnh khỏe.... Đó cũng là nhu cầu thỏa mãn lòng tham không bao giờ cạn của con người.
Song nói đúng ra, chắc chắn chẳng có Thánh Thần, Trời Phật hay Đức Chúa Trời nào lại phù hộ độ trì cho những kẻ tâm địa xấu xa, tham lam, độc ác, vô trách nhiệm, lười làm lại được sung sướng hơn người. Có thế lúc này, đoạn đời này họ đang gặp may vì hồng phúc đời trước nhà họ đang còn. 
Nhưng nếu họ không thực tu thân tích đức trong đời thường, mà nghĩ cứ tham lam hay độc ác với người, rồi sắm nhiều sính lễ đi cầu, sẽ được xóa mọi tội lỗi và nhận được thêm tài lộc, là họ hoàn toàn lầm. Vì cứ mỗi lần họ quì trước Thánh linh, họ sẽ lại nhận thêm một điều phạt cho bản thân hoặc con cháu trong tương lai. Nên mới có chuyện trả oán xưa nay. 
Dù bạn có xin được dấu ấn của đền Trần, nhưng tâm lại là người xấu xa, đê tiện, ích kỷ, vô cảm, vô trách nhiệm, thì chỉ chuốc họa vào thân hay cho con cháu mà thôi. Hồn thiêng Vua Trần chắc chắn không phù cho những kẻ không xứng đáng. Bạn mất thời gian, mất  tiền vô nghĩa mà có khi còn ủ họa trong dấu ấn đó. Vì Ấn phù tốt, trấn xấu. Nếu bạn xấu, dấu ấn sẽ đè lên vía của bạn nặng hơn.
Lưới Trời lồng lộng, không ai thoát được, thành tâm sống ngay thẳng, đạo hạnh để tích ân phước lại cho con cháu là điều nên làm. Nhưng nhớ là nếu bạn ra đường thấy chết không cứu, vô cảm thờ ơ với mọi hiện trạng xấu của xã hội, im lặng không dám nói, chỉ vì sợ liên lụy, thì bạn cũng tự đánh mất đi phước báu của ông bà mình để lại.
Chỉ khi nào bạn là người ngay thẳng, trong sạch, dámchống lại những điều xấu xa, thì bạn mới dám đến tham dự hội Minh Thề, bởi nơi đó khí thiêng sông núi hội tụ, chỉ có những người có ích cho nước nhà, dân tộc mới nhận được hồng phước trọn vẹn nơi này. 
Nếu bạn dám đến đó, đủ biết bạn là người trung lương thế nào. Vì vậy, TSB xin chúc mừng bạn.

Nhìn bức minh họa này, đủ biết người Việt mình tham lam đến cỡ nào.

Cũng là ngày hội đầu xuân
Xin lộc, thăng chức, rần rần ngựa xe
Đường ùn tắc, chen đến ghê
Tranh giành cướp giật Ấn về tay ta
Mong cho tài, lộc phình ra
Thăng quan, tiến chức vượng nhà nhiều thêm
Lòng tham chưa thỏa, càng thèm
Không bao giờ đủ, nên chen chúc cầu
Chẳng Thánh nào, phù tham đâu
Không Phật nào lại cho “mầu” bọn gian
Mượn danh Thánh để làm càn
Dụ bọn tham nhũng chỉ toan lợi mình
Nếu Thánh thực có chút linh
Sẽ diệt cho hết lũ rình tranh ăn
Bản chất nếu lỡ hôi tanh
Đừng đến cửa Phật, sẽ thành oan gia

Hội Minh Thề, ai đến ta
Xứng danh kẻ sĩ, mới là người ngay
Nguyện trước linh khí chốn này
Vì dân, vì nước thẳng tay diệt trừ
Tham nhũng, côn đồ, phàm phu
Đều cùng một duộc, không từ một ai
Diệt hết lũ chuột lạc loài
Nội tặc nguy hiểm, gươm oai chém liền
Ngoại xâm Trung quốc khùng điên
Lòng dân liên kết mọi miền cùng nhau
Âm , dương quyết chí đối đầu
Lo chi không thắng, đuổi mau chúng về
Khôn ngoan hãy đến Hội Thề
Tỏ lòng trong sáng dinh về phước ân.

Tham lắm chuốc vạ vào thân
Không Trời nào độ đám dân tham, hèn.


TSB 21.02.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét