Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Kiếp làm thuê

Nghe các em kể kiếp làm thuê cho các công ty nước ngoài qua môi giới chính phủ, không những bị trừ đủ thứ thuế, còn bị chính phủ thu 22% lương "đóng bảo hiểm" phía VN nữa nên hầu như không có tiền, nhiều người trốn ra ngoài làm thuê thì bị bắt và trục xuất.
Nhiều em bị lừa sang Nga làm chui trong rừng, ngủ trong các Container chật chội, rét mướt, thiếu tiện nghi, lại bị chính những người chủ VN ăn quịt lương nữa. Không đừng được nên TSB viết mấy câu cảm thương cho thân phận bọt bèo.Vẫn hiểu rằng, kiếp làm thuê là khổ
Lương bèo bọt, bị chúng nó cưỡi đầu
Nhưng ở nhà, chết đói dù làm trâu
Bị chính quyền đè đầu bóc lột hết
Kiếp làm thuê phải lao vào quên chết
Chính phủ thu tô, chẳng biết phận dân
Nỗi đau xa mẹ, mà chẳng ấm thân
Sao nhục nhã muôn phần đau khổ thế?

TSB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét