Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

TỄU - BLOG: CÁC ĐẠI SỨ QUÁN HỌP NGHE TƯỜNG TRÌNH VỀ VỤ ÁN LÊ V...

TỄU - BLOG: CÁC ĐẠI SỨ QUÁN HỌP NGHE TƯỜNG TRÌNH VỀ VỤ ÁN LÊ V...: CÁC ĐẠI SỨ QUÁN HỌP NGHE TƯỜNG TRÌNH VỀ VỤ ÁN LÊ VĂN MẠNH Hoàng Thành - Mạnh Cường Sáng 10/11, tại trụ sở văn phòng Phái đoàn Liên mi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét