Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

TỄU - BLOG: BÁO THANH NIÊN LOAN TIN TẬP CẬN BÌNH TRỞ MẶT KHI V...

TỄU - BLOG: BÁO THANH NIÊN LOAN TIN TẬP CẬN BÌNH TRỞ MẶT KHI V...: Sang Singapore, ông Tập Cận Bình:  'Các đảo ở Biển Đông là của Trung Quốc từ thời cổ đại' Thanh Niên 07/11/2015 13:17 (TNO) Chủ t...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét