Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Đảng Việt Tân họp báo trình bày quan điểm về phim "T...

Đảng Việt Tân đã công khai thái độ và chủ trương của họ về bộ phim "Khủng bố tại Little Saigon"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét