Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Lời tâm huyết gửi đồng bào trong, ngoài nước

Cuộc biểu tình do Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng tổ chức chiểu 04.11.2015 tại Sài Gòn đổ "đón" Tập Cận Bình sang thăm VN. Ảnh của Huỳnh Ngọc Chênh. Tôi lấy qua mạng Internet

Hỡi những người con mang dòng máu Việt
Hỡi những ai yêu nước, muốn diệt bọn xâm lăng
Hỡi Thanh niên, sinh viên, trí thức Việt Nam
Những cán bộ còn lương tri đang làm Nghị sĩ
Hỡi toàn thể đồng bào và các chiến sĩ
Chúng ta sinh ra phải thời quái dị loạn âm binh
Nên Thủ tướng Trung Quốc, tên Tập Cận Bình
Mới tuyên bố công khai, ngang nhiên dứt tình “bè bạn”
Rằng Biển Đông, Hoàng- Trường Sa và các bãi cạn
“Thuộc Trung Quốc từ cổ đại” đến bây giờ
Đảng cộng sản đã cố tình làm ngơ
Mặc lòng dân căm phẫn, đón chờ tên “Ngụy sứ”
Quên khí thế hào hùng của Cha ông đã tô hồng trang sử
Chống giặc ngoại xâm truyền thống mãi ngàn năm
Cố tình không biết,
Trung Quốc chiếm dần Việt Nam một cách âm thầm
Bắt dân ta phải lặng câm chịu nhục
Không! chúng ta không bao giờ khuất phục!
Mở to mắt tỉnh thức, chẳng ươn hèn
Dẫu máu chẩy, đầu rơi cũng quyết chí một phen
Vì Tổ Quốc sẵn sàng quên sinh mạng
Cùng chung tay vì một tương lai sáng
Chẳng thể làm ngơ và táng tận lương tâm
Khi thấy lãnh đạo cố tình lặng câm
Mặc Tầu khựa âm thầm xây chiếm đảo
Mặc lũ tay sai tung hoành làm láo
“Uốn lỡi cú diều”, gây bạo loạn cuồng điên
Làm “thân dê chó” phụng “Thiên triều” triền miên
Mặc “quốc sỉ” vì tiền không biết nhục
“Thân làm tướng phải hầu quân giặc mà không thấy tức”
Nhìn chúng hại dân mà lại không biết căm
Vẫn quyết lừa dối “thực hiện đúng phương châm”
Nhằm giữ ghế, theo mưu thâm Trung Quốc
Thấy rõ tương lai rồi sẽ mất nước
Không biết lo, chỉ cầu được ấm thân
Không thực lòng dốc hết sức vì dân
Giả đui, điếc mặc Trung dần chiếm hết

Hỡi dân Việt Nam!
Đời chúng ta chỉ một lần chết
Chết thế nào cho khỏi phải ô danh
Đòi lại Hoàng- Trường Sa ta phải quyết chí giành
Bằng lý lẽ, hay chiến tranh Vệ Quốc
Không thể nhịn nhục cúi đầu Bắc thuộc!
Không để Việt Nam chịu nhơ nhuốc thanh danh
Quyết bảo vệ Giang san, đoàn kết lại sẽ thành
Xây dựng đất nước cùng thế giới tiến nhanh và phát triển.


Tiếng Sóng Biển

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét