Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Khang Nguyên: Ăn bám để sống, sống để ăn bám!

Khang Nguyên: Ăn bám để sống, sống để ăn bám!: Ăn bám để sống, sống để ăn bám!   Xuân Dương Cánh “ăn bám” không chỉ xem ăn bám là phương tiện mà còn là lý tưởng: ăn bám để sống, số...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét