Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

Gửi bọn Việt gian bán nước

Hình minh họa lấy trên Internet

Một lũ tôi đòi hại dân bán nước
Đang cuồng điên bênh Trung Quốc đánh dân
Gây sự hành hung, trái, phải chẳng phân
Mặc Quốc nhục, trần thân làm trâu ngựa
Trơ trẽn, thối nát không còn thuốc chữa
Chu như chó đói, ngụp giữa phân Trung
Vu khống, lừa bịp, thoá mạ không ngừng
Những người con dám thẳng lưng vì nước
Ngậm mõm lại, hỡi bọn phản quốc!
Bán lương tâm, chúng bay được cái chi?
Xương máu cha ông, lũ lợn coi ra gì?
Khi khom lưng đỡ bước đi hầu Tập?
Khi vung tay phang vào dân tới tấp
Quên bọn Tầu đang tranh chấp Biển Đông
Ngăn cản dân ta quyết chí đồng lòng
Phản đối chúng, âm mưu hòng chiếm hết
Đời con người, ai cũng một lần chết

Thà chết vinh hơn sống nhục ngàn năm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét