Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

Đại cục?Đại cục, tiểu cục là gì?
Có phải “cặn bã” thải đi vì thừa?
Tại sao Quốc Hội “dạ, thưa”?
Tại sao kính cẩn kẻ vừa giết ta?
Tại sao nghe Tập ba hoa?
Ve vãn dụ ngọt, “gen hòa” từ xưa?

Bao trận chiến vẫn chưa mở mắt?
Để cho Tập bày đặt dậy răn
Phải “kiên trì” giết dần dân
Khi xong “đại cục” sẽ gần bằng Trung

Sự khinh bỉ cũng danh lừng
Thế giới phỉ nhổ, quay lưng cười thầm
40 năm, kinh tế âm
Chấp nhận Quốc nhục, ôm chầm kẻ gian


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét